Haber Ne Demek?Haber Nedir?

Haber, son zamanlarda geçen bir vaka, yer alan bir olgu, değişen bir durumla ilgili olarak edinilen bilgi, duyulan söylenti demektir. "Bu haberi size kim iletti"
Ayrıca haber sözcüğü, ülkede ve dünyada son gün ya da günlerde yer alan olaylarla ilgili olarak basın, yayın ve iletişim organlarıyla kamuya iletilen her türlü bilgiyi ifade eder. 
"Gazeteler haberlere geniş yer verir"
Arapça kökenli "Haber" sözcüğü ile ilgili ayrıca aşağıdaki tanımlamalar da yapılmıştır; 
  1. bilme işi, bilgi. "Onun bundan haberi var mı?"
  2. haber ajanslarının ilgili yerlere ulaştırdığı haberler metni.
  3. radyo ve televizyonda sunulan, iç ve dış olaylarla ilgili bilgiler veren kısa metin.
  4. kimi kuruluşların kendi haberlerini duyurmak için belli zamanlarda yayımladıkları bülten.
  5. (bir durumu) bildirmek, duyurmak. "Bu işi sana haber vermek için telefon ediyorum"
  6. bir olayın, bir durumun belirtisi olmak. "Karların eriyişi ısınmayı haber vermektedir"

Haber Etimolojisi

[ Kutadgu Bilig, 1069]
esen tip χabar birdi Ögdülmişe [sağ ve salim diye haber verdi Ö'ye][ Codex Cumanicus, 1303]
noua [haber] - Fa: abar - Tr: habar
Ar χabar خَبَر  [#χbr faˁal msd.bilme, bilgi, birinci elden bilinen şey ≈ Ar χabara خَبَرَ denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi
Benzer sözcükler: haberci, haberleşmek, haberleşme, habersiz, naber

Vikipedi Verilerince Haber

Vikipedi sitesi " haber" sözcüğü hakkında şunları ifade etmektedir; "Haber, güncel ve ilginç bir olayın olduğunca nesnel ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasıdır. Haber metninde her türlü taraflı değerlendirmelerden ve söz oyunlarından uzak durulur. Metin kısa, haber dili de yalındır. Bu haber tekniği son derece katı kurallara tabidir." (Vikipedi)

Turkedebiyati.org sitesi, "Haber" terimi üzerine şöyle bir açıklama ve tanım getirmektedir. 
Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber denir.

Tarih boyunca insanlar iletişim ihtiyacını karşılamak için çeşitli yollar aramış bu amaçla kil tabletlere, ceylan derilerine ve kayalara yazılarını yazmışlardır. Matbaanın icadıyla yazın hayatında önemli değişiklikler olmuş zamanla gazetecilik ortaya çıkmıştır. Gazeteler iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde yegâne iletişim aracı olarak kullanılmıştır.

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte haber ve habere ulaşma yolları değişmiştir. Günümüzde insanlar gazete, TV ve İnternet ile iletişim ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Habere ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde habere hızlı ve güvenilir kaynaklardan ulaşabilmek daha da önemli hâle gelmiştir. Habere sahip olan birey ve toplumlar, yaşamın değişen ve gelişen koşullarını hızla yorumlayıp uyum sağlayabilmekte ve böylelikle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda avantajlı konuma gelebilmektedir.

Haber, kaynağını yaşamdan alır ve özellikle çok hızlı değişimlerin olduğu günümüz dünyasında habersiz kalmak, adeta yaşamın dışında kalmak anlamına gelmektedir. Günümüzde sayıları her geçen gün artan yazılı, görsel ve işitsel yayın organları, topluma haber iletmekte ve insanları yaşananlardan haberdar etmektedir.

"Haber" ile ilgili diğer dillerdeki karşılıklar

Osmanlıca: خَبَرْ
İngilizce: News
Almanca: Nachrichten0 yorum :

Yorum Gönder

Entertainment